Pic

škola chrbta

Sedavý spôsob nášho života, nedostatok pohybu, jednostranné preťažovanie určitých svalových skupín prináša svoju daň v podobe chorôb pohybového aparátu.

Naša ŠKOLA CHRBTA , to sú dôležité preventívne opatrenia, ktoré predchádzajú a zabraňujú opakovaniu zdravotných ťažkostí s chrbticou a kĺbami. Ich dodržiavanie je nevyhnutné aj po operáciach pohyboveho aparátu.

Ponúkame možnosť individuálnej inštruktáže, prípadne školenia pre zamestnancov firiem aj s inštruktážou jednoduchých preventívnych cvičení.

hlavným benefitom konzultácie školy chrbta je spoznanie zásad :

  • zdravého sedu
  • zdravého spánku
  • manipulácie s bremenami
  • základov ergonómie

Inštruktáž školy chrbta 30€/ 30min