Pic

Individuálne cvičenia

Sú vhodné pre klientov, ktorí majú určitý zdravotný problém a vyžadujú individuálny prístup s ohľadom na danú diagnózu.

Pri tomto type cvičenia sa kladie väčší dôraz na individuálne potreby klienta, jednotlivé cvičebné pozície sa upravujú tak , aby bolo cvičenie bezpečné, bez provokácie a zhoršenia bolesti .

Individuálne cvičenie :   15€/30min
                                                 25€/55min